An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙

Všechny služby

Nabídka služeb, které pomáhají lidem v nouzi.

Nadace vyhledává a poté dlouhodobě osobně spolupracuje s těmi, kteří potřebují pomoc. Naše pomoc je adresná, během počátečních rozhovorů a společně stráveného času monitorujeme chod neúplné rodiny. Následně společně s rodinou vymyslíme a navrhneme možnosti pomoci šité doslova na míru jejím potřebám. Spolupráce naší nadace je časově omezená, chceme svou pomoc omezit na jeden rok, abychom působili motivačně a byli jakýmsi odrazovým můstkem k lepším zítřkům. Pečlivě se každé rodině po tuto dobu věnujeme a sami stále aktivně hledáme, kde můžeme pomoci.

Zdarma 13. 2. 2023  

Posláním sociální služby odborné sociální poradenství je pomoci uživatelům služby lépe se orientovat ve svých právech a povinnostech, tak aby dokázali efektivně vyjádřit své potřeby a přání ve spolupráci s PPO nebo prostřednictvím sítě dostupných služeb a nalezli tak řešení své životní situace.

Zdarma 29. 6. 2022  

Poskytujeme podporu a pomoc lidem při zvládání obtížných životních situací:
Základní orientace v dluhových problémech – pomoc při řešení závazků, jednání s exekutory, směřování k přípravě insolvence,
Orientace a vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti,
Psychologické poradenství – psychosociální podpora, psychoterapie pro občany v sociální nouzi,
Sociální poradenství – orientace v sociálních dávkách, na trhu práce, odborné poradenství pro dlouhodobě nezaměstnané občany,
Lektorská činnost v oblasti psychologie, sociální prevence a sociální práce
Pomoc při řešení náročných rodinných a výchovných problémů
Sociální začleňování znevýhodněných občanů – pomoc v jednání s úřady, institucemi, terénní práce k ohroženým skupinám občanů,
Orientace na trhu práce – pomoc při hledání zaměstnání, napsání CV
Pomoc v hledání stabilního bydlení – orientace na trhu s byty, pomoc v řešení závazků u stávajícího ubytovatele, zajištění krátkodobého sociálního bydlení, hledání stabilního bydlení.

Zdarma 29. 6. 2022  

Občanská poradna poskytuje odborné sociální poradenství. Usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy. Je nezávislým místem bezplatné, diskrétní a nestranné pomoci, provází občany při řešení jejich obtížné situace, kterou nezvládají řešit vlastními silami.

Zdarma 20. 6. 2022  

Přepadá vás panika? Úzkost? Přichází deprese?
Stát se to může komukoli. Nepodceňujte to!
Zavolejte nám, ať na to nejste sami na telefonní číslo 116123 nebo napište na chat https://linkapsychickepomoci.cz/chat

Zdarma 8. 6. 2022  

Sociální klinika nabízí dvě služby. Jednou z nich je krátkodobá terapie. Krátkodobá terapie v rámci Sociální kliniky probíhá formou 12ti sezení. Frekvence setkávání klienta s terapeutem je zpravidla jednou za čtrnáct dní. Celková doba terapie by neměla přesáhnout devět měsíců.

Krátkodobá terapie se zaměřuje na zvládání zátěžových situací a aktivování vnitřních zdrojů klienta. Soustředí se na podporu pozitivních vzorců chování k druhým i na podporu pozitivních pocitů vůči sobě samému. Krátkodobá terapie poskytovaná Sociální klinikou probíhá za drobný finanční poplatek za jednotlivá sezení. Výše poplatku je nastavena podle individuální ekonomické a životní situace klienta. Poplatek za sezení je příspěvkem na provoz Sociální kliniky.

Druhou službou, kterou Sociální klinika nabízí, jsou 3 online krizové konzultace. Jsou určené především pro ty, kteří pracují v pomáhajících profesích, pečují o druhé, a díky tomu se cítí pod náhlou psychickou zátěží a potřebují si promluvit o tom, co se nyní s nimi děje. Online konzultace probíhají zcela bezplatně, standardní délka konzultace je 45 minut. Klient si může vybrat formu dle své preference (telefon/Skype/WhatsApp), kontakt může probíhat anonymizovaně (respektujeme vaše soukromí). Doporučujeme využít tuto službu přibližně 1x týdně, max. 3 konzultace.

Dohodou 7. 6. 2022  

Asistenční služba pro rodiny s dětmi, prostřednictví terénní práce v přirozeném prostředí příjemce služby, kontaktní práce a doprovázení, poskytuje pomoc a podporu rodinám s dětmi nacházejících se v tíživých životních situacích, které nemohou samy zvládnout a chtějí je zlepšit tak, aby se z nich staly samostatné rodiny, které naplňují své potřeby.

Zdarma 6. 6. 2022  

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy poskytuje poradenské a psychoterapeutické služby v rámci sociálních služeb. Poradna ve Vyškově má mnohaletou tradici - své služby poskytuje nepřetržitě od roku 1978. Jedná se o nízkoprahové zařízení přístupné všem, kdo se ocitli v nepříznivé sociální situaci*.

Zdarma 6. 6. 2022  

Poradna Na počátku je pro ženy a nezletilé dívky z celé České republiky, které se v souvislosti s těhotenstvím a/nebo mateřstvím ocitly v obtížné situaci.
Nabízíme pomoc těhotným ženám – zvlášť těm, které zaskočilo neplánované těhotenství – a maminkám s dětmi.

Zdarma 6. 6. 2022  

Řešíte partnerské, manželské či rodinné trápení, rozvodovou či porozvodovou problematiku, nebo jiné vztahové či osobní nesnáze? Pomůžeme Vám.
Poradna poskytuje odborné sociální poradenství jednotlivcům, párům a rodinám v závažných životních situacích, do nichž se může dostat každý díky nečekaným změnám a zvýšeným nárokům života.

Zdarma 6. 6. 2022  

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi nabízí rodinám podporu při aktivním řešení jejich nepříznivé sociální situace a ulehčit jim cestu k sociálnímu začlenění v případě, že rodič nemá zdroj obživy, nemá kde bydlet nebo úroveň bydlení je nevyhovující, je zadlužen, neumí hospodařit s penězi, apod. a touto situací je ohrožena funkčnost rodiny nebo je ohroženo dítě ve svém vývoji.

Zdarma 6. 6. 2022  

Online terapie je jednoduchá, anonymní a nezávazná cesta, jak se spojit s odborníkem. Ať už vás trápí cokoliv, pokud nevíte kudy kam a nemáte s kým si promluvit, terapeut je člověk, na kterého se můžete vždy s důvěrou obrátit. Je za všech okolností diskrétní a nikdy vás nebude soudit. Jeho prací je pozorně si vás vyslechnout a prostřednictvím správně cílených otázek vás nasměrovat na cestu k pochopení sebe sama.

540 Kč 6. 6. 2022  

Rádi Vás doprovodíme na cestě za výběrem vhodného druhu psychoterapeutické pomoci ve Vaší konkrétní životní situaci. Poskytujeme bezplatné konzultace. Poraďte se s psychoterapeuty o možnostech dostupné podpory.

Zdarma 6. 6. 2022  

Všem, kdo mají na druhém konci „drátu“ duševní trápení, jsme připraveni být nablízku. Zavolejte v provozní době a budete automaticky spojeni s vyškoleným psychoterapeutem. Ten s vámi anonymně povede terapeutický nebo poradenský hovor – až 50 minut. Platit budete jen poplatky svému operátorovi, psychoterapeutická služba je zdarma.

Zdarma 6. 6. 2022  

Rádi bychom Vám ulehčili Vaši situaci nejen materiálně, ale třeba i radou, osobním setkáním, výletem s Vámi i s Vašimi dětmi za kulturou i do přírody. Neváhejte se na nás obrátit je-li Vaše dítě školák, budeme se Vám snažit pomoci.

Zdarma 6. 6. 2022  

Nenašli jste co hledáte?

Napište nám vaši poptávku

Spojíme vás zdarma, přímo zde na online chatu.

Přidat poptávku