An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙

Všechny služby

Nabídka služeb, které pomáhají lidem v nouzi.

Charita Havlíčkův Brod patří mezi partnery projektu FEAD – s názvem Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám. Potraviny a drogerie v rámci Potravinové pomoci pomáhají lidem, kteří se nacházejí v tíživé životní situaci. Tu se snaží řešit ve spolupráci se sociální službou nebo odpovědnými úřady.
Pomoc žadatelům poskytujeme na základě doporučení konkrétní sociální služby nebo kompetentního úřadu. Na základě doporučení poskytujeme materiální a potravinovou pomoc podle aktuálně naskladněných komodit.

Zdarma 20. 6. 2022  

Potravinová pomoc ve formě balíčků pro pracující lidi v nouzi s pracovní smlouvou. Výdej materiální pomoci probíhá v ul. Sukova 1055/24, Rumburk (označeno letákem projektu), každý čtvrtek od 9:30 do 11:30 hod. Výdeji předchází konzultace se sociální pracovnicí.

Zdarma 6. 6. 2022  

Výdej potravinové pomoci je realizován ve dvou dnech týdnu (úterý 14–15 hodin pro rodiny s dětmi, středa 15–16 hodin pro jednotlivce) v areálu Diecézní charity Plzeň na adrese Cukrovarská 16 v 15–17 hodin. V rámci výdeje je nabízeno sociální poradenství a možnost využívání programů některé z našich sociálních služeb.

Zdarma 6. 6. 2022  

Středisko potravinové a materiální pomoci, které provozuje Slezská diakonie, poskytuje potravinovou a materiální pomoc osobám v nepříznivých životních situacích. Pomoc zahrnuje dodávku potravin a hygienických potřeb v pravidelných intervalech (Výdejna), ale i nárazovou pomoc v případě náhlé nepříznivé životní situace.

Zdarma 6. 6. 2022  

Každý týden rozdáme okolo tuny potravin potřebným. Potraviny, které získáváme z Potravinové Banky Praha a zvláště pak ze supermarketů Tesco, je ve skvělé kondici a je zcela zdarma. K jídlu často přidáváme krásné květiny, které nám třikrát v měsíci dodávají svatoušci z St. Gabriel Flowers.

Zdarma 18. 5. 2022  

Naděje v Písku rozdává potraviny rodinám a dětem z Písku ve středisku Roháčova 2572, Písek každý čtvrtek od 13:00 do 14:30 hodin. Kontakt: 773 070 589

Zdarma 3. 5. 2022  

Potravinová pomoc je určena osobám v nouzi a je poskytována na pobočce Oblastní charity Písek na adrese Mírové náměstí 2272, 397 01 Písek. Pracovnice je Vám zde k dispozici středa 8:00 - 10:00. Výdej netrvanlivých potravin v prostorách farního dvora Oblastní charity Písek, Bakaláře 43/6, pondělí 12:00 - 13:00. Tel: 730 543 422

Zdarma 3. 5. 2022  

Potraviny a drogérie jednou týdně.
1x týdně mohou občané žádat o potravinovou pomoc (tzn. když si vyzvednou v pondělí ve Vršovicích, nepojedou v úterý do Zdib).

U továrny, Přemýšlení, Zdiby
Úterý od 8 - 13 hodin
(Ze zastávky Vozovna Kobylisy bus č. 371 do zastávky Zdiby, Přemýšlení)

Na louži 7, Praha 10 - Vršovice
Pondělí od 9 - 12 hodin.
(tramvaj 24, 6, nebo 19 do zastávky Bohemians, kousek zpět po směru tramvaje pěšky přejít do ulice Na Louži)

Podmínky:
Poprvé může osoba přijít bez potvrzení.
Podruhé se musí osoba prokázat občanským průkazem a potvrzením buď od pracovníka z úřadu (kurátor, OSPOD), nebo ze sociální služby, či iniciativy, která pomáhá lidem v nouzi.

Zdarma 3. 5. 2022  

Rodiče samoživitelé si mohou za výpomoc u nás v Šatníku objednat nákup potravin dle vlastního výběru.

Zdarma 22. 4. 2022  

Uživatelkám poskytujeme potravinovou pomoc. Dále ubytování a podmínky pro osobní hygienu, zajišťujeme podmínky pro samostatnou přípravu stravy, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, základní sociální poradenství. psychologické poradenství, charitní šatník.

Zdarma 21. 4. 2022  

Poskytujeme potravinovou pomoc matkám samoživitelkám a rodinám v nouzi v obvodu velké Prahy 9.

Zdarma 22. 12. 2020  

Koordinujeme potravinovou pomoc pro samoživitele, nízkopříjmové rodiny, osamělé seniory a OZP v nouzi. Pomáháme pouze občanům Praha 13.

Zdarma 30. 11. 2020  

Nenašli jste co hledáte?

Napište nám vaši poptávku

Spojíme vás zdarma, přímo zde na online chatu.

Přidat poptávku