An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙

Všechny služby

Nabídka služeb, které pomáhají lidem v nouzi.

Nadace "Mámy v kaši" se dlouhodobě věnuje podpoře těm, kteří to potřebují. Všechny naše doposud získané zkušenosti nám daly víru a přesvědčení, že má smysl se dále snažit posouvat a měnit věci.

Zdarma 13. 2. 2023  

Nezisková organizace Klub svobodných matek pomáhá finančně rodičům samoživitelům a jejich dětem. Provozujeme také charitativní Fashion charity shop v Praze a Oděvní banku ve spolupráci s Potravinovými bankami v celé České republice.

Zdarma 5. 5. 2022  

Nabízíme ubytování v azylovém domě a tréninkových bytech, přenocování v noclehárně, stravu, sprchu a ošacení v nízkoprahovém centru, rozhovor se sociálním pracovníkem nebo psychoterapeutem, přímou pomoc v ulicích města a okolí, adiktologické poradenství. Dále pomáháme osobám ohroženým sociálním vyloučením při jejich stabilizaci a návratu k běžnému způsobu života.

Zdarma 3. 5. 2022  

Jednotlivcům a rodinám s dětmi bez domova zajišťujeme přechodné ubytování, kde umožňujeme znovu nabrat sílu a za pomoci odborníků začít svou životní situaci řešit tak, aby se dokázali vrátit do běžného života. Klientům nabízíme poradenství v otázkách zadluženosti, zajištění zaměstnání a bydlení.

Zdarma 3. 5. 2022  

Naše sociální práce v Plzni je zaměřena na pomoc lidem, kteří jsou ohrožení nebo již postižení sociálním vyloučením. Cílem činnosti je zabránit prohlubování tíživé situace rodiny či jednotlivce.

Zdarma 3. 5. 2022  

Podporujeme lidi bez domova a v sociální nouzi. Poskytujeme krátkodobé i dlouhodobé ubytování.

Zdarma 3. 5. 2022  

Naděje Roudnice nad Labem poskytuje krátkodobé a dlouhodobé ubytování mužům a rodinám s dětmi.

Zdarma 3. 5. 2022  

Sociální práce v Písku je zaměřena na pomoc lidem, kteří jsou ohrožení nebo již postižení sociálním vyloučením. Cílem činnosti je zabránit prohlubování tíživé situace rodiny či jednotlivce. Sociální práce se zaměřuje mj. na motivaci při hledání zaměstnání, rozšiřování vzdělání a pomoc při řešení zadluženosti.

Zdarma 3. 5. 2022  

Ve městě Brně poskytujeme 23 sociálních a zdravotních služeb a věnujeme se i dalším formám pomoci lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci.

Zdarma 3. 5. 2022  

Naším posláním je pomoc bližnímu v jeho nepříznivé sociální či zdravotní situaci. Snažíme se pomáhat lidem zvládat činnosti a překonávat problémy, na které sami nestačí.

Zdarma 3. 5. 2022  

Nadační fond Jihočeské naděje dlouhodobě pomáhá rodičům samoživitelům v jihočeském kraji.

Zdarma 29. 4. 2022  

Jsme nestátní nezisková organizace poskytující sociální služby širokému spektru obyvatelstva, a to od nejmenších dětí až po seniory a osoby se zdravotním postižením.

Zdarma 29. 4. 2022  

Zůstáváme nablízku potřebným a díky štědrosti dárců můžeme pomáhat neúplným rodinám přečkat obtížné období.

Zdarma 29. 4. 2022  

Nadační fond Gratia vznikl na podporu rodičů samoživitelů, kteří se přechodně ocitli v nouzi, ačkoliv doposud jejich život probíhal vcelku standardně.

Zdarma 29. 4. 2022  

Jsme charitativní projekt Patron dětí. Dáváme prostor
příběhům dětí, kterým v životě nepřálo štěstí. Pomáháme s tím, co konkrétní dítě skutečně potřebuje – na balíky s potravinami a hygienou, zájmové kroužky, školní obědy nebo speciální rehabilitace.

Zdarma 29. 4. 2022  

Nadace J&T pomáhá ohroženým rodinám s dětmi a dále organizacím, které spolupracují s rodinami a poskytují rodinám nezbytné služby, ideálně v jejich přirozeném prostředí.

Zdarma 29. 4. 2022  

Pomáháme dětem týraným, zneužívaným, mentálně
i fyzicky handicapovaným, opuštěným a dětem, které se ocitnou v obtížné životní situaci. Nově také rodičům samoživitelům v hmotné nouzi.

Zdarma 29. 4. 2022  

Jste samoživitelka, potřebujete pomoc a chcete se stát jednou z našich hrdinek, které se chtějí podělit o svůj příběh s ostatními a pomoci nám tak změnit pohled společnosti na samoživitelky. Pomůžeme vám překlenout složité životní období.

Zdarma 28. 4. 2022  

Otevíráme srdce a podáváme lidem pomocnou ruku, aby uměli být sami sebou a našli si své místo v rodině i ve společnosti.

Zdarma 22. 4. 2022  

Jsem novinářka Nora Fridrichová a s partou kamarádek jsme založili nadační fond Šatník. Pomáháme samoživitelům s ošacením, potravinami i materiálně.

Zdarma 22. 4. 2022  

Nenašli jste co hledáte?

Napište nám vaši poptávku

Spojíme vás zdarma, přímo zde na online chatu.

Přidat poptávku