An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙

Všechny služby

Nabídka služeb, které pomáhají lidem v nouzi.

Pomoc v hledání stabilního bydlení – orientace na trhu s byty, pomoc v řešení závazků u stávajícího ubytovatele, zajištění krátkodobého sociálního bydlení, hledání stabilního bydlení.

Zdarma 29. 6. 2022  

Charitní domov je azylový dům, tedy pobytová sociální služba poskytovaná v Havlíčkově Brodě a Humpolci. Pomáháme těhotným ženám nebo jednotlivým rodičům pečujícím o dítě, kteří ztratili bydlení, řešit jejich složitou životní situaci.

100 Kč 20. 6. 2022  

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni v Opatovicích nabízí komplex služeb pro pomoc ženám a matkám s dětmi, které se ocitnou bez přístřeší.

Dohodou 6. 6. 2022  

Byty Na počátku nabízejí pomoc spojenou s přechodným ubytováním maminkám s dětmi v tísni. Cílem služby je posílit dovednosti a znalosti žen tak, aby byly schopny vlastními silami zvládat nároky spojené s rodičovstvím a samostatným životem. Maminky se svými dětmi bydlí v samostatném bytě, mohou se však spolehnout na podporu a doprovázení sociálních pracovnic. Byty Na počátku se svým charakterem podobají tréninkovému bydlení v přirozeném prostředí.

110 Kč 6. 6. 2022  

V Azylovém domě pro matky s dětmi Vám i dětem poskytneme bydlení, pomoc a podporu pro překlenutí obtížné životní situace.
Posláním azylového domu pro matky s dětmi je pomoci klientkám služby v překlenutí krizové životní situace spojené se ztrátou bydlení, která vážně ohrožuje fungování rodiny. Azylový dům matkám poskytuje ubytování, nabízí klidový prostor a odbornou pomoc pro vyřešení nejzávažnějších překážek na cestě k samostatnému a plnohodnotnému životu ve společnosti.

80 Kč 6. 6. 2022  

Azylový dům pro matky s dětmi poskytuje přechodné ubytování, podmínky pro přípravu stravy, pomoc uživatelkám a jejich dětem s hledáním následného bydlení a východisek z nepříznivé sociální situace.

150 Kč 6. 6. 2022  

Poskytujeme ubytování dospělým mužům a ženám bez domova a pomáháme s řešením jejich situace tak, aby našli jiné bydlení. Máme 36 lůžek, 12 pro muže a 8 pro ženy, dalších 10 krizových lůžek v Domě Naděje Za Plynárnou a 6 lůžek v tréninkových bytech v Liberci. Kontakt: 775 868 851

100 Kč 3. 5. 2022  

Nabízíme ubytování v Osvobozená 556, Klášterec nad Ohří. Umožnění přípravy teplé stravy, zajištění podmínek pro celkovou hygienu a praní prádla. Poskytujeme potravinovou pomoc, ošacení a hygienické potřeby. Klientům nabízíme poradenství v otázkách zadluženosti, zajištění zaměstnání a bydlení.

110 Kč 3. 5. 2022  

Azylový dům Železniční 36, Plzeň s kapacitou 10 lůžek nabízí celodenní ubytování ženám bez domova ve dvou a čtyř lůžkových pokojích. Služba nabízí prostory pro osobní hygienu, praní prádla a možnost samostatné přípravy stravy. Tel: 775 865 852, 377 456 912

110 Kč 3. 5. 2022  

AZYLOVÝ DŮM RYBALKOVA 31, Praha 10 - Vršovice
Celodenní ubytování pro ženy ve vícelůžkových pokojích.
Kontakt v pracovních dnech 775 868 863

AZYLOVÝ DŮM HUSITSKÁ 70, Praha 3 - Žižkov
Celodenní ubytování pro muže ve vícelůžkových pokojích.
Kontakt v pracovních dnech 775 868 862.

AZYLOVÝ DŮM OTÍNSKÁ 43, Praha 5 - Radotín
Celodenní ubytování pro muže ve vícelůžkových pokojích.
Kontakt v pracovních dnech 775 868 857.

130 Kč 3. 5. 2022  

Nabízíme dlouhodobé ubytování včetně zajištění sociálního zázemí s možností si uvařit ve společné kuchyni a vyprat si své osobní věci. Radíme v otázkách řešení bydlení, sepisování úředních dokumentů, zaměstnání, kontaktu s rodinou či jinými lidmi, vypořádání finančních problémů a řešení zdravotního stavu. Rodinám pomáháme s péčí, výchovou a vzdělávání dětí. V místě nabízíme kaplanskou službu.

110 Kč 3. 5. 2022  

Naděje v Písku provozuje službu dostupného sociálního bydlení s podporou sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Ubytovna ve Svatoplukově ulici je určena pro rodiny nebo osoby v tíživé sociální situaci, které mají trvalý pobyt na území města Písek.

Dohodou 3. 5. 2022  

Poskytujeme azylové bydlení lidem, kteří se dostali do nepříznivé životní situace spojené se ztrátou bydlení. Nabízíme i dočasné ubytování v noclehárně, sociální poradenství a podporujeme klienty, aby získali psychickou soběstačnost a motivaci k řešení své situace. Pomáháme v zapojení do sociálně-integračních aktivit.
Volejte 515 536 435 (7:00 - 18:00), 733 755 980, Bratislavská 58a, Brno.

Pro těhotné ženy a matky s dětmi, které se ocitly v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení, jsou ohrožovány na zdraví a životě a nebo je ohrožena výchova a vývoj jejich dětí poskytuje ubytování domov sv. Markéty, Staňkova 47, Brno. Tel nonstop: 549 122 965

Zdarma 3. 5. 2022  

Dům pro osamělé rodiče s dětmi v tísni (dále DORD) pomáhá osamělým rodičům a jejich dětem překlenout nepříznivou životní situaci spojenou se ztrátou bydlení a pomoci jim začlenit se zpět do společnosti.
Kontakt: Mgr. Jiří Novák, 777 911 121, novak.jiri@pontis.cz

100 Kč 29. 4. 2022  

Posláním Kolpingova domu je poskytovat podporu a pomoc sociálně znevýhodněným rodinám, zejména pak mladým osamělým matkám s malými dětmi. Naším hlavním cílem je funkční rodina plně integrovaná do běžného sociálního prostředí.

Dohodou 22. 4. 2022  

Dům s pečovatelskou službou Sv. Jakuba v Libiši zajišťuje důstojné prostředí klientům, kteří již nemohou zůstat ve svém domácím prostředí. Pro naše klienty chceme vytvořit náhradní domov a poskytovat kvalitní péči tak, aby u nás prožili spokojený podzim života.

Zdarma 21. 4. 2022  

Azylový dům sv. Ludmily v Mokrovratech poskytuje dočasné ubytování úplným i neúplným rodinám s nezaopatřenými dětmi, včetně těhotných žen od 7. měsíce těhotenství, pokud se ocitnou bez přístřeší a v sociální nouzi a lidem bez ohledu na věk a rodičovství, bezprostředně postižených živelnou katastrofou.

100 Kč 21. 4. 2022  

Azylový dům v Domově sv. Josefa poskytuje matkám s dětmi v nepříznivé sociální situaci spojené s nevhodným bydlením nebo jeho ztrátou, krátkodobé ubytování a podporu směřující k samostatnému životu a zajištění potřeb dítěte.

Dohodou 21. 4. 2022  

Azylový dům sv. Máří Magdalény poskytuje podporu v nepříznivé sociální situaci, která vedla ke ztrátě bydlení nebo k bydlení v nedůstojných a nevyhovujících podmínkách.

100 Kč 21. 4. 2022  

Posláním Azylového domu sv. Jakuba je poskytování pobytové sociální služby, která pomáhá v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba je určena mužům starším 18 let bez přístřeší. Provoz AD je nepřetržitý. Kapacita je 11 lůžek. Cena 130 Kč/den.

130 Kč 21. 4. 2022  

Nenašli jste co hledáte?

Napište nám vaši poptávku

Spojíme vás zdarma, přímo zde na online chatu.

Přidat poptávku