An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙

Všechny služby

Nabídka služeb, které pomáhají lidem v nouzi.

Pro získání potravinového poukazu se prosím obraťte na svého sociálního pracovníka nebo OSPOD v místě Vašeho trvalého bydliště, po vydání poukazu vám bude přiděleno nejbližší výdejní místo.

Zdarma 20. 1. 2024  

Humanitární, potravinová, zdravotní a sociální pomoc pro matky samoživitelky, nevidomé a lidi bez domova. Zavážíme zdarma, starým lidem, maminkám a nemohoucím, potravinové balíčky domů.
Rozdáváme potraviny každý týden ve čtvrtek od 13-15 hod u Hlavního vlakového nádraží Praha v parku u pomníku architekta Jana Svatopluka Presla - Vrchlického sady.

Zdarma 21. 8. 2023  

Nadace "Mámy v kaši" se dlouhodobě věnuje podpoře těm, kteří to potřebují. Všechny naše doposud získané zkušenosti nám daly víru a přesvědčení, že má smysl se dále snažit posouvat a měnit věci.

Zdarma 13. 2. 2023  

Nadace vyhledává a poté dlouhodobě osobně spolupracuje s těmi, kteří potřebují pomoc. Naše pomoc je adresná, během počátečních rozhovorů a společně stráveného času monitorujeme chod neúplné rodiny. Následně společně s rodinou vymyslíme a navrhneme možnosti pomoci šité doslova na míru jejím potřebám. Spolupráce naší nadace je časově omezená, chceme svou pomoc omezit na jeden rok, abychom působili motivačně a byli jakýmsi odrazovým můstkem k lepším zítřkům. Pečlivě se každé rodině po tuto dobu věnujeme a sami stále aktivně hledáme, kde můžeme pomoci.

Zdarma 13. 2. 2023  

Nadace vyhledává a poté dlouhodobě osobně spolupracuje s těmi, kteří potřebují pomoc. Naše pomoc je adresná, během počátečních rozhovorů a společně stráveného času monitorujeme chod neúplné rodiny. Následně společně s rodinou vymyslíme a navrhneme možnosti pomoci šité doslova na míru jejím potřebám. Spolupráce naší nadace je časově omezená, chceme svou pomoc omezit na jeden rok, abychom působili motivačně a byli jakýmsi odrazovým můstkem k lepším zítřkům. Pečlivě se každé rodině po tuto dobu věnujeme a sami stále aktivně hledáme, kde můžeme pomoci.

Zdarma 13. 2. 2023  

Právní pomoc poskytujeme v rámci sociálních služeb osobám v nepříznivé sociální situaci formou osobní konzultace, vysvětlení situace, nabídnutí možností řešení, sdělení výhod a upozornění na rizika
nebo vypracováním právních dokumentů a podání (návrhy, žádosti, vyjádření, výzvy, odpory, odvolání, námitky, sdělení apod.)

Zdarma 29. 6. 2022  

Posláním sociální služby odborné sociální poradenství je pomoci uživatelům služby lépe se orientovat ve svých právech a povinnostech, tak aby dokázali efektivně vyjádřit své potřeby a přání ve spolupráci s PPO nebo prostřednictvím sítě dostupných služeb a nalezli tak řešení své životní situace.

Zdarma 29. 6. 2022  

Pomoc v hledání stabilního bydlení – orientace na trhu s byty, pomoc v řešení závazků u stávajícího ubytovatele, zajištění krátkodobého sociálního bydlení, hledání stabilního bydlení.

Zdarma 29. 6. 2022  

Poskytujeme podporu a pomoc lidem při zvládání obtížných životních situací:
Základní orientace v dluhových problémech – pomoc při řešení závazků, jednání s exekutory, směřování k přípravě insolvence,
Orientace a vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti,
Psychologické poradenství – psychosociální podpora, psychoterapie pro občany v sociální nouzi,
Sociální poradenství – orientace v sociálních dávkách, na trhu práce, odborné poradenství pro dlouhodobě nezaměstnané občany,
Lektorská činnost v oblasti psychologie, sociální prevence a sociální práce
Pomoc při řešení náročných rodinných a výchovných problémů
Sociální začleňování znevýhodněných občanů – pomoc v jednání s úřady, institucemi, terénní práce k ohroženým skupinám občanů,
Orientace na trhu práce – pomoc při hledání zaměstnání, napsání CV
Pomoc v hledání stabilního bydlení – orientace na trhu s byty, pomoc v řešení závazků u stávajícího ubytovatele, zajištění krátkodobého sociálního bydlení, hledání stabilního bydlení.

Zdarma 29. 6. 2022  

Na webu Verdikto.cz naleznete rychlou a bezprostřední online právní pomoc na jednodušší právní dotazy od zkušených advokátů za zcela minimální poplatek, veškeré služby jsou transparentně a levně naceněny. Díky moderním technologiím dokážeme zajistit odpověď na právní dotazy v řádech hodin.

99 Kč 22. 6. 2022  

Charita Havlíčkův Brod patří mezi partnery projektu FEAD – s názvem Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám. Potraviny a drogerie v rámci Potravinové pomoci pomáhají lidem, kteří se nacházejí v tíživé životní situaci. Tu se snaží řešit ve spolupráci se sociální službou nebo odpovědnými úřady.
Pomoc žadatelům poskytujeme na základě doporučení konkrétní sociální služby nebo kompetentního úřadu. Na základě doporučení poskytujeme materiální a potravinovou pomoc podle aktuálně naskladněných komodit.

Zdarma 20. 6. 2022  

Občanská poradna poskytuje odborné sociální poradenství. Usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy. Je nezávislým místem bezplatné, diskrétní a nestranné pomoci, provází občany při řešení jejich obtížné situace, kterou nezvládají řešit vlastními silami.

Zdarma 20. 6. 2022  

Charitní domov je azylový dům, tedy pobytová sociální služba poskytovaná v Havlíčkově Brodě a Humpolci. Pomáháme těhotným ženám nebo jednotlivým rodičům pečujícím o dítě, kteří ztratili bydlení, řešit jejich složitou životní situaci.

100 Kč 20. 6. 2022  

Přepadá vás panika? Úzkost? Přichází deprese?
Stát se to může komukoli. Nepodceňujte to!
Zavolejte nám, ať na to nejste sami na telefonní číslo 116123 nebo napište na chat https://linkapsychickepomoci.cz/chat

Zdarma 8. 6. 2022  

Sociální klinika nabízí dvě služby. Jednou z nich je krátkodobá terapie. Krátkodobá terapie v rámci Sociální kliniky probíhá formou 12ti sezení. Frekvence setkávání klienta s terapeutem je zpravidla jednou za čtrnáct dní. Celková doba terapie by neměla přesáhnout devět měsíců.

Krátkodobá terapie se zaměřuje na zvládání zátěžových situací a aktivování vnitřních zdrojů klienta. Soustředí se na podporu pozitivních vzorců chování k druhým i na podporu pozitivních pocitů vůči sobě samému. Krátkodobá terapie poskytovaná Sociální klinikou probíhá za drobný finanční poplatek za jednotlivá sezení. Výše poplatku je nastavena podle individuální ekonomické a životní situace klienta. Poplatek za sezení je příspěvkem na provoz Sociální kliniky.

Druhou službou, kterou Sociální klinika nabízí, jsou 3 online krizové konzultace. Jsou určené především pro ty, kteří pracují v pomáhajících profesích, pečují o druhé, a díky tomu se cítí pod náhlou psychickou zátěží a potřebují si promluvit o tom, co se nyní s nimi děje. Online konzultace probíhají zcela bezplatně, standardní délka konzultace je 45 minut. Klient si může vybrat formu dle své preference (telefon/Skype/WhatsApp), kontakt může probíhat anonymizovaně (respektujeme vaše soukromí). Doporučujeme využít tuto službu přibližně 1x týdně, max. 3 konzultace.

Dohodou 7. 6. 2022  

Výdej ze Sociálního šatníku probíhá v sídle naší charity v úterý a čtvrtek 13 - 16 hodin na základě potvrzení o hmotné nouzi.

Zdarma 6. 6. 2022  

Asistenční služba pro rodiny s dětmi, prostřednictví terénní práce v přirozeném prostředí příjemce služby, kontaktní práce a doprovázení, poskytuje pomoc a podporu rodinám s dětmi nacházejících se v tíživých životních situacích, které nemohou samy zvládnout a chtějí je zlepšit tak, aby se z nich staly samostatné rodiny, které naplňují své potřeby.

Zdarma 6. 6. 2022  

Potravinová pomoc ve formě balíčků pro pracující lidi v nouzi s pracovní smlouvou. Výdej materiální pomoci probíhá v ul. Sukova 1055/24, Rumburk (označeno letákem projektu), každý čtvrtek od 9:30 do 11:30 hod. Výdeji předchází konzultace se sociální pracovnicí.

Zdarma 6. 6. 2022  

Diecézní Charita Plzeň nabízí v prostorách charitního šatníku rozsáhlý sortiment nového i použitého zboží pro širokou veřejnost. K dispozici je velký výběr dětského oblečení, dámské i pánské oděvy, pracovní oblečení, dětská obuv či sportovní potřeby. Veřejnost si také může vybrat z nejrůznějších domácích potřeb, nádobí, dětských hraček, knih, kočárků a nábytku.
Vybrat si můžete také ve skladu nábytku.
https://www.dchp.cz/kontakty/charitni-satnik-a-humanitarni-sklad
Další charitní šatníky v Plzeňském kraji
https://www.dchp.cz/kontakty/charitni-satnik-a-humanitarni-sklad/dalsi-charitni-satniky-a-humanitarni-sklady/

Zdarma 6. 6. 2022  

Výdej potravinové pomoci je realizován ve dvou dnech týdnu (úterý 14–15 hodin pro rodiny s dětmi, středa 15–16 hodin pro jednotlivce) v areálu Diecézní charity Plzeň na adrese Cukrovarská 16 v 15–17 hodin. V rámci výdeje je nabízeno sociální poradenství a možnost využívání programů některé z našich sociálních služeb.

Zdarma 6. 6. 2022  

Nenašli jste co hledáte?

Napište nám vaši poptávku

Spojíme vás zdarma, přímo zde na online chatu.

Přidat poptávku